Gouden Huwelijksjubileum Ben en Riet van Lier-de Kort, donderdag 25 februari 2010.

Ben (82) en Riet (71) waren op donderdag 25 februari 2010 50 jaar getrouwd.
Ben geboren en getogen in Drunen, Riet in Herpt. Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ben werkte als timmerman aan een huis in Heusden en ik werkte aan de overkant bij een familie waar ik in dienstbetrekking was”, vertelt Riet. “We hadden elkaar wel eens eerder gezien, maar meer in het voorbijgaan”, vult Ben aan. “Ik woonde toen aan de Heusdenseweg en Riet werkte daar vlakbij in een bakkerij, zodoende kwam ze regelmatig langsgefietst.” Het was voor hen allebei de eerste ‘vaste’ verkering. Zowel Ben als Riet had het gevoel: ‘ja, dit is de ware’.
Na hun trouwen gingen Ben en Riet aan de Heusdenseweg in Elshout wonen.
Als hobby maakt Ben grote bloembakken en helpt zijn kinderen met klusjes. Ben is een oud-Indiëganger; hij was tweeënhalf jaar gelegerd op West-Java, in de omgeving van Bandung. Hij werkte bij de aan- en afvoertroepen. Vanuit Elshout werden er regelmatig brieven geschreven aan de ‘jongens’ in Indië, in Elshouts dialect. Naderhand ontstond bij Ben het idee om alle brieven en foto’s te verzamelen, wat uiteindelijk resulteerde in het boek ‘De Luchtbrug’. Samen hebben zij er met veel plezier aan gewerkt.
Riet zit in het bestuur van de vrouwenbond VCE en de KBO en draait mee met een telefooncirkel. Als vrijwilligster is zij actief in de ouderencociëteit d'n Elshof. Voor haar vrijwilligerswerk kreeg zij 8 jaar geleden een lintje. Verder heeft zij als hobby's nog wenskaarten en karakterpoppen maken. Zij kregen 4 dochters.

Riet is op dinsdag 15 oktober 2013 overleden.

Bovenstaande foto zaterdag 2 mei 2009, tentoonstelling oud-indiëgangers in Drunen, op de foto tevens te zien Mart en Cor van Balen.

Bovenstaande 3 foto's donderdag 1 juli 2010, bijeenkomst Gouden Echtparen bij Wijnand van Delft.

©2010 Dick Buskermolen