Koninklijke onderscheiding Bart Kuijs 2012

Vrijdag 23 november 2012 ontving Dhr. Bart Kuijs en Cees van Vugt uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

De brandweerposten van de gemeente Heusden namen dit jaar afscheid van drie brandweervrijwilligers.
Deze drie vrijwilligers, Jan Nelis van de post Drunen, Bart Kuijs en Cees van Vugt (beiden van de post Vlijmen) zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Deze drie vrijwilligers hebben hun sporen in de brand- en calamiteitenpreventie ruimschoots verdiend. Niet alleen door hun langdurig vrijwilligersdienstverband (allen meer dan 25 jaar), maar ook op velerlei vak- en personeelsgebieden binnen hun eigen brandweerpost.
Cees van Vugt is daarnaast ook al jarenlang vrijwilliger in het verenigingsleven in Vlijmen en Haarsteeg (activiteiten binnenhet Vlijmense carnaval(Knotwilgendam) en bij VV Haarsteeg).

Bart Kuijs

Cees en Carla van Vugt

2012 Dick Buskermolen