Avond4daagse 2010, deel 1

Dinsdag 1 juni 2010 ging voor de 43e keer de avondvierdaagse van start. Routes van 3, 5 of 10 km, starttijd alle avonden 18:00 uur. Eerste avond vanaf Zorgcentrum Zandley aan de Burg. vd Heijdenstraat, 2e en 3e avond vanaf FC Drunen aan de Torenstraat, de 4e avond vertrek en aankomst op het Raadhuisplein.
Het bestuur van Wandelclub Drunen heeft de organisatie van de Avond4daagse 2010 op zich genomen. De 'Stichting Avondvierdaagse Drunen' heeft zichzelf opgeheven, het bestuur heeft alle meewerkende vrijwilligers en sponsors bedankt, omdat in de oude samenstelling het vrijwel onmogelijk was op verantwoorde wijze leiding te geven aan dit wandelevenement. Het aantal actieve bestuursleden was te klein geworden daarvoor.
Wandelclub Drunen wil een nieuwe start maken met de Avond4daagse. Het bestuur van deze, bij KNBLO-NL aangesloten vereniging, bestaat uit trainers. Hun belangstelling ligt bij wandeltaken, die mensen kunnen stimuleren te gaan bewegen. De Avond4daagse is een bij uitstek geschikt middel om jeugd kennis te laten maken de wandelsport. Daarom wordt vanuit het bestuur een nieuwe organisatie opgezet, waarbij zij graag gebruik maken van de kennis en ervaring van mensen die in het verleden bijgedragen hebben aan het welslagen van dit evenement.
Een beperkt aantal vrijwilligers van de “oude” ploeg heeft te kennen gegeven ook in de nieuwe opzet mee te willen werken.