Zondag 3 mei 2009. Na de eucharistieviering m.m.v. de Harmonie St. Willibrordus uit Diessen bracht de Harmonie voor de kerk een aubade aan Pastoor Ron van den Hout.
Op de eerste zondag van mei gaat harmonie Sint-Willibrordus uit Diessen traditiegetrouw dauwtrappen. Dit jaar ging ze een oud-Diessenaar opzoeken: Ron van den Hout, pastoor te Drunen en Elshout. De harmonie vertrok om ongeveer 8.00 uur te voet vanuit Giersbergen via de Duinweg, de Remise en de Grotestraat naar de Lambertuskerk in het centrum van Drunen. Dit is een wandeltocht van ongeveer 4 kilometer, die al musicerend werd afgelegd. De harmonie luisterde de heilige mis van 11.00 uur muzikaal op. Na afloop brachten de leden de pastoor voor de kerk een aubade, waarna ze weer naar Giersbergen terugwandelden in aanwezigheid van de pastoor.

Op dinsdag 12 mei heeft pastoor Ron van den Hout zijn proefschrift ‘Struikelblokken op de weg naar restauratie - Het boek Zacharia als dramatische tekst’ met succes verdedigd. Hiermee heeft hij de academische graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen behaald. Veel lof kreeg de jonge Dr. van den Hout voor de inhoud van zijn proefschrift en de manier waarop hij dit verdedigde.
Korte beschrijving van het onderzoek:
Dikwijls wordt het boek van de profeet Zacharia in twee delen gesplitst die in verschillende perioden zijn ontstaan (hoofdstuk 1–8 en 9–14). Er zijn allerlei redenen om hiervoor te kiezen. De kritische exegese vanaf de zeventiende eeuw heeft zich in deze richting ontwikkeld. Maar doet deze manier van ‘lezen’ wel recht aan het boek? Is het niet beter het boek Zacharia als eenheid te lezen? Ron van den Hout onderzocht het en stelt voor om het boek te analyseren aan de hand van een dramatische analyse.
Biografie:
Ron van den Hout (Tilburg, 1964) studeerde aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch en volgde een diocesane priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch. In 1993 is hij tot priester gewijd, een ambt dat hij sinds 1998 vervult in Drunen en Elshout. Dit promotieonderzoek is begeleid vanuit het Research Institute for Religious Studies and Theology van de Radboud Universiteit Nijmegen.

©2009 Dick Buskermolen