Openingsbijenkomst ANV Oostelijke Langstraat.

Donderdag 15 juli 2010. Landbouw en natuur vormen de basis van de leefomgeving in de groene gemeente Heusden en omgeving. Samen bepalen ze het karakteristieke buitengebied. Inwoners en toeristen genieten dagelijks van de verschillende landschapstypen tussen de “Loonse en Drunense Duinen” en het stroomgebied van de Maas.
De ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat heeft het initiatief genomen om een Agrarische Natuurvereniging op te richten. Vanuit deze vereniging willen agrariërs en burgers samen met andere natuurorganisaties en belangstellenden werken aan het behoud, beheer en versterking van landschappelijke elementen en natuur in ons gebied. Een goede balans tussen landbouw en natuur is hiervoor het uitgangspunt.
De feestelijke openingsbijeenkomst om samen de start van de vereniging te vieren vond plaats aan één van de bloemrijke akkerranden aan de Vestingstraat in Oudheusden.

Leerlingen Romero school

©2010 Dick Buskermolen