Gouden Huwelijksjubileum Antoon en Martha de Kruijf-van Riel, zaterdag 18 september 2010.

Donderdag 22 september 2016 is Antoon overleden.

2010 Dick Buskermolen