Gouden Huwelijksjubileum Anton en Betty van der Lee-van Hooren, 25 augustus 2015.

Dinsdag 25 augustus 2015 vierden Anton (79) van der Lee en Betty (70) van der Lee – van Hooren hun 50-jarig huwelijksjubileum. Voordat Anton op 57-jarige leeftijd gebruik maakte van een gunstige afvloeiingsregeling was hij hoofdinkoper bij koeltechnisch bedrijf Grasso/Grenco in Den Bosch, hoewel hij een opleiding als onderwijzer had gevolgd.
Betty zorgde voor het gezin, maar toen de zoon en dochter waren uitgevlogen fungeerde zij nog 20 jaar als Alfahulp. Het paar, oorspronkelijk afkomstig uit Loon op Zand, woonde 45 jaar in Den Bosch en verhuisde daarna naar Drunen, waar ze nu bijna 6 jaar wonen. Anton was, terwijl hij in Den Bosch woonde, 23 jaar voorzitter van de Heemkundekring “Onsenoort” en 30 jaar redacteur van het heemkundig tijdschrift “Met Gansen Trou”. Bij zijn aftreden in 1999 werd hij benoemd tot erevoorzitter. Als fervent amateurarcheoloog deed hij zijn eerste vondst al op 13-jarige leeftijd in 1949. Van heemkunde heeft hij veel geleerd van melkboer Pieter van Beers uit Loon op Zand en van archeologie van broeder Aquilas (later Ad) Wouters. Hij bouwde in al die jaren een collectie stenen werktuigen op van 10.000 stuks en werd daardoor ook landelijk bekend. Hij publiceerde talrijke artikelen, schreef een paar boeken op het gebied van zijn hobby’s en fungeerde in talrijke besturen. Hij is erelid van de Actieve Praktijk Archeologie Nederland, houder van de bronzen legpenning van de Stichting Brabants Heem en Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De grote passie van Betty is zingen. Al ruim 25 jaar zingt ze als alt in het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, een koor met bijna 140 leden.
Daarnaast is ze een enthousiaste kok, die geregeld voor haar gasten complete diners uit diverse landen samenstelt. Ze is, samen met Anton, vrijwilligster bij de heemtuin in Heusden, waar ze zich bezig houdt met het schoon houden van het Meulenhuys, terwijl Anton zich richt op onkruidbestrijding.
Zelf hebben ze 2 kinderen en vijf kleinkinderen, daarnaast heeft het paar sinds 1991 altijd een aantal weeskinderen in Rwanda geadopteerd om die een kans te bieden op een goede opleiding. Op dit ogenblik zijn er dat nog drie; zes hebben hun bestemming al bereikt. Eén Rwandees gezinnetje daarvan was een maand te gast om ook de gouden bruiloft bij te wonen.

©2015 Dick Buskermolen