Koninklijke onderscheiding 2011 Anton van Tuijl

Vrijdag 29 april 2011 ontving Dhr. A.A.J. (Anton) van Tuijl uit Drunen (71 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

De heer Van Tuijl legt al bijna dertig jaren een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, inzet en betrokkenheid aan de dag. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van de Drunense badmintonclub en leverde hij jarenlang een grote bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze club.

Daarnaast is mede dankzij zijn inzet het Langstraatspoortracé – Halvezolenlijntje – tussen 's-Hertogenbosch en Geertuidenberg omgebouwd tot een unieke fietsroute waarbij de zes spoorbruggen in het tracé op authentieke wijze zijn gerestaureerd en een status als Rijksmonumenten hebben verkregen. Onderdeel van de fietsroute is het Halvezolenpark, een dwars door Waalwijk gelegen fietspark met een lengte van 4.100 meter. Sinds 2001 is de heer Van Tuijl bestuurlijk en uitvoerend betrokken bij het Comité Trier–'s-Hertogenbosch.


Vrijdag 29 april 2011 ontving Mevr. M.H. (Marga) van der Linden-Overboom uit Drunen (71 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Mevrouw Van der Linden zet zich al meer dan dertig jaren belangeloos in voor haar omgeving. Zo heeft zij zich ingezet voor de Lambertusparochie Drunen/Elshout, de Wereldwinkel, natuurvereniging IVN, Missiecentrum Drunen en Stichting Schoolbelangen Drunen.

©2011 Dick Buskermolen