Lintje 2008 Annelies van der Sanden.

Vrijdag 25 april 2008 ontving ook Mevr. J. van der Sanden-van Soest (58) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Mevr. Annelies van der Sanden is sinds 1993 zeer actief betrokken bij de Harmonie Drunen en sinds 2004 bij het Heusdens Buro voor Toerisme. Beide organisaties hebben haar leren kennen als een vrijwilligster die zich "met ziel en zaligheid" inzet voor de organisatie en daarbij niet op een uurtje meer of minder bezig zijn let. Daarnaast is het echtpaar Van der Sanden begaan met het lot van de medemens. Na een financieel fonds richtte ze met haar man een stichting op, die jonge mensen in het arme Columbia de kans biedt een opleiding te volgen.
2008 Dick Buskermolen