Lintje Albert van der Sanden

Zondag 12 juni 2016 ontving A.A.A. (Albert) van der Sanden (62 jaar) uit Elshout, uit handen van locoburgemeester Wim van Engeland de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Bij gelegenheid van de viering van het 45-jarig bestaan van de afdeling Handbal van de sportclub Elshout is voorzitter Albert van der Sanden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Albert van der Sanden is sinds 1991 voorzitter van SC Elshout-Handbal, maar was ver voor het voorzitterschap al een zeer actieve vrijwilliger bij de vereniging. Zo is onder zijn aanvoering in 1985 een herenteam opgericht (tot die tijd waren er alleen damesteams). Onder zijn 25-jarig voorzitterschap groeide SC Elshout Handbal uit tot een bloeiende vereniging.
Naast zijn intensieve vrijwilligerswerk bij de handbalvereniging is Albert van der Sanden ook scheidsrechter bij de Nederlandse Handbalbond, waarvoor hij gemiddeld twintig wedstrijden per jaar arbitreert. Verder is Van der Sanden vrijwilliger bij de Meimaandvieringen in Elshout en is hij bestuurslid van de Stichting Elshout Vooruit, die onder meer gemeenschapshuis ít Rad beheert.

©2016 Dick Buskermolen