Koninklijke Onderscheiding

Zaterdag 5 november 2011 ontving de heer A.M.Smits (63 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

De heer Ad Smits werd koninklijk onderscheiden vanwege vrijwilligerswerk die hij sedert 1961 ontplooid heeft en nog altijd verricht ten bate van de samenleving. Vooral de lokale en provinciale gildes kennen de heer Smits als een man die altijd klaar staat voor ‘zijn gilde’, het St. Hubertusgilde uit Drunen, maar ook helpt hij bij de organisatie van gildedagen.
Daarnaast is de heer Smits actief (geweest) binnen het Dwergonisch Carnaval, de EHBO en bij de Scouting Dr. Akkermansgroep in Drunen.
De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Statiedag in het Gildegebouw St. Hubertusgilde, Steegerf te Drunen.

©2011 Dick Buskermolen