Koninklijke onderscheiding Adri van Bladel 2012

Vrijdag 27 april 2012 ontving Dhr. A.G.M. (Adri) van Bladel uit Vlijmen (66 jaar) uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

De heer Van Bladel is maatschappelijk zeer betrokken. Dit uit zich in de lokale politiek, maar ook op andere maatschappelijke vlakken is hij actief. Met name op het cultuurhistorische vlak heeft hij, samen met enkele anderen, een stevige vuist gemaakt met als doel de historische Spoorbruggen die in de regio Langstraat liggen te behouden. Dankzij de onvermoeibare inzet van de bestuurders van de Stichting Federatie Behoud Langstraat Spoorbruggen zijn de bruggen in het Langstraattraject gerestaureerd en Rijksmonument geworden. Het traject zelf is een zeer gevarieerd landschap geworden, waar de natuur weer in haar oorspronkelijke staat terugkeert. Anno 2011 is het spoortracé een zeer aantrekkelijk fiets- annex wandelpad.

©2012 Dick Buskermolen