Gemeentelijke erepenning voor Ad Kraamer uit Drunen

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op dinsdag 20 juni 2023 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan Dhr. A.J. (Ad) Kraamer uit Drunen.
Ad Kraamer kreeg de erepenning vanwege zijn verdiensten voor de Heusdense Televisie en Radio (HTR).
De heer Kraamer was het gezicht van HTR sedert 33 jaar. Aanvankelijk richtte hij in 1988 de Drunense Omroep Stichting (D.O.S.) op welke zich vanaf 1997 ontwikkelde tot een volwaardige lokale omroep voor de gehele gemeente Heusden. HTR verzorgt vanaf 1997 radio- en televisie-uitzendingen, met erkenning en gelicentieerd door het Commissariaat van de Media.
De heer Kraamer heeft zich in 2021 teruggetrokken als voorzitter van HTR. Naast voorzitter was Kraamer initiatiefnemer, cameraman, regisseur, editor, inspirator, en voor een belangrijk deel ook financier van de activiteiten van HTR. Zonder Kraamer zou er in onze gemeente geen lokale omroep zijn geweest.
De betekenis van Kraamer, die 33 jaar lang vrijwillig en onbezoldigd veel tijd en energie heeft gestoken in HTR, is voor de Heusdense samenleving van grote betekenis geweest. De heer Kraamer heeft zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Heusdense gemeenschap waarmee hij zich de toekenning van de erepenning waardig heeft gemaakt. De waardering en dankbaarheid voor deze verdiensten wordt onderstreept met de toekenning van de gemeentelijke erepenning.

2023 Dick Buskermolen