Dinsdag 26 maart 2013 ontving Dhr. A.G. Hooijmaijers (74) uit Drunen uit handen van Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk in het Bourgondisch Hof de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Ad Hooijmaijers is naast weidevogelbeschermer, een fervent en enthousiast bridger die zijn hobby graag uitdraagt en zich hard maakt om de bridgeclubs levend te houden. Zo is hij al meer dan 30 jaren bestuurslid van de Bridgeclub Waalwijk, medeoprichter en lid van het Bridge Platform Waalwijk (actief sinds 1990) en penningmeester van het district Midden-Brabant van de Nederlandse Bridge Bond.
Bij gelegenheid van zijn 30-jarig jubileum als wedstrijdleider van de Bridgeclub Waalwijk is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2013 Dick Buskermolen