Gouden Huwelijksfeest André en Willy Beekmans-van Vugt, vrijdag 28 september 2007

Vrijdag 28 september 2007 vierde André en Willy Beekmans-van Vugt hun 50-jarige huwelijksfeest. Willy, geboren in Vlijmen, stond als dochter van de kastelein al op jonge leeftijd in het café.
Willy was daardoor 14 jaar oud toen zij André (toen 18) voor het eerst ontmoette. André werd vaste klant in het café op de Voordijk en bleef dat totdat ze 13 jaar later op 26 september 1957 trouwden. Ze kochten een huisje aan de Inlaagdijk. Samen hebben ze dit opgeknapt en zijn ze bijna vijftig jaar in dit huisje blijven wonen.
Ze hebben 3 kinderen grootgebracht en 7 kleinkinderen gekregen. Willy deed erg graag koken en breien, terwijl André zingt in het Haarsteegs kerkkoor en het Vlijmens mannenkoor, dit laatste koor was ook actief aanwezig tijdens de mis.
Omdat de gezondheid achteruitging, is het paar medio 2007 naar verzorgingshuis St. Janshof verhuisd. Deze dag is gevierd met een heilige mis in Haarsteeg en 's-avonds een feest voor familie en vrienden in de Hut.